Referat af bestyrelsesmøde den 23. Februar 2016

Tilstede: John, Michael, Jørgen, Jan, Nina og Poul Henning (referent)

Dagsorden:

 1.      Godkendelse af referat

Referat godkendt

 2.      Henvendelsen til forsyningsselskaber/Århus Kommune vedr. belægning

Tilbagemelding fra Århus Varme, at der ikke er nyt arbejde på vej de næste 5-10 år. Hvis vand eller spildevand kommer før, vil man måske fremskynde arbejdet. Der er endnu ikke svar fra spildevand og vandforsyning. Vi er enige om at lægger nyt lag, hvis der ikke skal graves mere ned. Nu afventer vi at alle svar er i hus.

 3.      Beskæring

Jan vil gerne holde mødet med Gisselmand med henblik på at få et tilbud om fældning og rodfræsning af beplantning ved togvogn. Vi afventer tilbud og derefter tager beslutning. Jan er evt. Interesseret i at fælde.

 4.      Nye legeredskaber

Vi vil over de kommende år gradvist opdatere legeredskaber med nye redskaber af god kvalitet og lang holdbarhed. De er dyre, så anskaffelsen skal ske efterhånden som der er råderum. I første omgang satser vi på at opdate med ting til de mindre børn.

Vi har 35.000 kr. til legeplads. Vi besluttede at bruge ca. 50.000 kr. i 2016 til et passende klatreredskab til de små børn og forhåbentlig kan der blive plads inden for denne ramme til en enkel mindre ting, f.eks. efterspørges en vippe.

 5.      Hjemmeside

Det er ikke realistisk at være så ambitiøse som der var snak om ved sidste møde. Vi vil kun have en simpel hjemmeside med vedtægter, det årlige referat fra generalforsamling og regnskab. John laver en hjemmeside. PH og Michael hjælper gerne med at uploade dokumenter og skrive nogle korte tekster.

 6.      Indkaldelse til generalforsamling 15/3 med varsling om arbejdsdag i foråret, reservation af Eskegården.

PH deler indkaldelse ud senest i weekend.

Arbejdsdage bliver lørdag 30/4 og 28/5. Vi mødes kl .10 til et rundstykker og slutter med bål/grill som en sen frokost.

7.      Regnskab og budget

Jørgen gennemgik regnskab. Lidt rigeligt er brugt på sommerfest, men skyldes primært en reparation af ismaskine. Ellers forløbet planmæssigt.

Vi fremsætter på generalforsamlingen forslag om 100 kr. ekstra i kontingent. Der er behov for lidt større råderum til bla. anskaffelse af nye borde- og bænkesæt, fornyelse af legeplads samt rydning af beplantning.

8.      Andet

Ingen andre sager.