Dato for næste generalforsamling er tirsdag den 21. marts 2017, kl. 19.30 på Eskegården

Ordinær generalforsamling, tirsdag den 15. marts 2016 kl. 20.00 på Eskegården

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
  3. Aflæggelse af revideret og underskrevet regnskab
  4. Rettidigt indkomne forslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 9 dage før generalforsamlingen
  5. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, samt 2 suppleanter

           Jan (83), Jørgen (105), John (81C) og Michael (79A) er på valg.

            1.      Suppleant: Asger Nielsen (69)

            2.      Suppleant: Jesper (65F)

   7. Valg af aktivitetsudvalg

             Michael (79A), Thomas Veng (65E), Siv Frederiksen (101F), Jesper (65F)

   8.  Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant

              Asger Nielsen (69)

              Rasmus Mosegaard (81D)

              Suppleant: Holger (111B)

   9.  Eventuelt, under evt. kan der ikke sættes forslag til afstemning

 Se referatet under "Seneste referat"