Seneste referat

 

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 9. november 2016

Tilstede: John, Michael, Nina, Jan og Poul Henning (referent).

Afbud: Jørgen og Thomas

Dagsorden:

1. Referat fra sidst

Referat fra sidste bestyrelsesmøde afholdt umiddelbart efter generalforsamlingen er bortkommet eller ikke skrevet. Der var to punkter på dagsordenen: 1. Konstituering: Poul Henning valgt til formand, Michael til næstformand, Jørgen til kasser og endelig Michael og Thomas til aktivitetsudvalg. 2. Planlægning af arbejdsdag, som blev gennemført i foråret, herunder udskiftning af nogle legeredskaber.

2. Opsamling fra arbejdsdag og rydning af beplantning

De planlagte opgaver er gennemført. Den sidste finpudsning af rydningen ved togvognen gør vi færdig til foråret.

3. Budget, herunder sommerfesten

Michael fortalte, at sommerfesten blev gennemført som planlagt. Vi anmoder Jørgen om at sende en status for budget.

4. Ny belægning, indhentning af tilbud

Vi indhenter tilbud på asfaltarbejdet efter nytår, så vi har overblik over økonomien for dette projekt inden generalforsamlingen. Århus kommune betaler for godt 300 m2. GF skal indhente tilbud.

Enige om at få en belægning uden opkørsler, således at brostenskanten træder frem. Forudser at belægningen bliver lidt højere, så kanten ved opkørslerne bliver mindre, og dermed imødegår eventuelle ønsker om at få etableret opkørsler.

Træ ved togvogn skal fjernes inden ny belægning kommer på stien. John vil indhente en pris for dette arbejde.

5. Andet

Nina indkøber net til basketkurv.

Dato for generalforsamling: tirsdag den 21. marts 2017 kl. 19.30.

Jan vil bestille lokale på Eskegaarden.

Næste møde: 22. februar 2017.