Græsset er sået og nu venter vi kun på forår

Hvad sker der?

Den nye legeplads

Status på færdiggørelse af arealet ved togvognen - oktober 2016

Arealet er nu færdiggjort og der er sået græs.

Status for vores veje (marts 2016)
Århus Varme har udskiftet en del af fjernvarmeledningerne i Regnbuen og i den forbindelse udført gravearbejde i vores veje. Der er nu udlagt et basislag af asfalt, som skal ligge et års tid, så jorden under kan 'sætte sig'. Vi planlægger i bestyrelsen at lægge et nyt slidlag om et år. Århus kommune har givet tilsagn om at dække omkostningen forholdsmæssigt for det areal, som har været opgravet. 
 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Der er blevet plantet tre prydkirsebær som disse langs med volden

Der er blevet plantet to paradisæbletræer som disse langs med volden