Navnene på bestyrelsesmedlemmerne

Formand Poul Henning Pedersen 91

Kasserer Jørgen Andersen 105

Nina 81F

Jan 83

Thomas 65E

Michael 79A

John 81C

Formanden kan kontaktes på telefon 20 10 22 97

Alle kan kontaktes på regnbuen.byagervej@ gmail.com